NGI Building Lifting

138, Cholan Street,
Near Mega Mart,
Alwar Thiru Nagar,
valasaravakkam,
Chennai-600087.
Phone : +91-9952041268 / +91-8220325406.
Mail : ngibuildingliftingservice@gmail.com